Skip to content

Kipinä voi olla myös huumoria ja keveyttä – se voi olla valtava voimavara.”

Parisuhde paremmaksi – pariterapeutti ja kouluttaja Eevi Vuoriston askelmerkit kukoistavampaan suhteeseen

love me x Hidasta elämää  

Hidasta elämää on Suomen suurin hyvinvointimedia, joka tarjoaa työkaluja, oivalluksia ja vertaistukea mielen hyvinvointiin, henkiseen kasvuun ja itsetuntemukseen. Löydä inspiraatiota arkeen Hidasta elämää -sivustolta: https://hidastaelamaa.fi/

Parisuhde paremmaksi – asiantuntijan askelmerkit kukoistavampaan suhteeseen

 

Mitkä ovat hyvän parisuhteen tunnusmerkkejä? Miten vaalia hyvää ja toimivaa suhdetta? Entä mitkä ovat parisuhteiden yleisimpiä kompastuskiviä ja miten parisuhdetta voi parantaa? Lue pariterapeutti ja kouluttaja Eevi Vuoriston askelmerkit kukoistavampaan suhteeseen.

1. Hyvän parisuhteen tunnistaa luottamuksesta, kunnioituksesta ja kipinästä

Luottamukseen liittyy monia puolia. Voinko luottaa että tärkeille aiheille otetaan tilaa? Onko välillämme avoimuutta ja tarkoituksenmukaista rehellisyyttä? Luottamus on tunnetta siitä, että kumppani on suhteen puolella.

Kunnioitus on toisen erillisyyden hyväksymistä ja kunnioittamista. Kiinnostusta toisen ajatuksia, tunteita ja tarpeita kohtaan olisi tärkeää vaalia läpi suhteen.

Kipinä muistuttaa, että välillänne on myös oma yhteinen juttu. Alussa kipinä on usein olemassa kuin itsestään, mutta sen ei ole tarkoituskaan säilyä samanlaisena läpi suhteen. Kipinä ei kuitenkaan ole sama asia kuin draama tai emotionaalinen epävakaus. Kipinää ja vetovoimaa voi vaalia ja niille voi tehdä tilaa. Samalla on luonnollista, että joissakin elämänvaiheissa se on vaativampaa. Kipinä voi olla myös huumoria ja keveyttä – se voi olla valtava voimavara. Mitä sinä tarvitset tunteaksesi vetovoimaa?

2. Parisuhteen äärelle pysähtyminen on sen vaalimista.

Vaali hyvää ja toimivaa parisuhdetta pysähtymällä sen äärelle arjessa. Sitä voi olla vaikkapa illalla sohvalla vietetty 15 minuuttia siten, että oikeasti kuuntelee, katsoo silmiin ja on toista varten. Rakkautta ja toimivaa suhdetta vaalitaan teoilla, mutta myös toisen suhteen utelias asenne on avuksi. Voit esimerkiksi kysyä kumppanilta, mikä saa hänet tuntemaan olonsa rakastetuksi.

Kipinä voi olla myös huumoria ja keveyttä – se voi olla valtava voimavara.”

3. Opettele tuntemaan itseäsi ja pyytämään mitä kaipaat.  

Parisuhteiden yleisimpiä kompastuskiviä ovat kielteiset vuorovaikutuskehät, jossa jäädään jumiin defensiivisyyteen eikä päästä asian ytimeen eli siihen, mitä haavoittuvaisempia tunteita ja tarpeita taustalla oikeasti on. Suhdetta voi parantaa lisäämällä itsetuntemusta ja itsereflektiotaitoja sekä opettelemalla kommunikoimaan omista toiveista ilman kritiikkiä. Itsetuntemus auttaa myös tunnistamaan miten menneisyyden kokemukset saattavat vaikuttaa tänä päivänä.

4. Tunnetaidot auttavat luomaan yhteyttä.

Tunnetaidoista on etua parisuhteessa vaikkapa siten, että pystyy esimerkiksi rauhoittamaan itseään sen sijaan, että kommunikoi tunnekuohuista käsin, jolloin tapamme kommunioida on usein kiivas ja toiselle vaikeasti vastaanotettava. Jos pystymme viestimään syvemmistä tunteistamme käsin, ne auttavat myös pääsemään kosketuksiin siihen, mikä on meille tärkeää ja luomaan yhteyttä sen sijaan, että viestimme reaktioista käsin.

Eevi Vuoristo on tamperelainen pariterapeutti ja kouluttaja, jolta ilmestyy yhdessä Marika Rosenborgin kanssa kirjoitettu Tunnekartta tehtäväkirja marraskuussa 2023. Kirjan tuella voi oppia luomaan varsinkin vaativiin tunteisiin levollisempaa suhdetta. Eevi ja Marika kertovat aiheesta myös I love me -messuilla 20.–22.10.2023.